บทความ > Javascript

[JQuery] Convert input text to upper case on key press Turn Back

เมื่อ 2018-06-12 23:52:23

$('input[name=test]').keyup(function(){
    this.value = this.value.toUpperCase();
});
Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด