บทความ > SQL

[SQL] Instead null or empty column from query Turn Back

เมื่อ 2018-02-28 17:28:24

 

SELECT *, IF(Column1 IS NULL or Column1 = ' ', 'n/a' , Column1) FROM Table_name

 

Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด