บทความ > Web Programming

CSS ทำ paging style ด้วย Bootstrap Turn Back

เมื่อ 2016-10-04 15:42:47

Include bootstrap.css  (Download)

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap.css">

HTML ให้สร้าง attribute class ชื่อ pagination

<ul class="pagination">
      <li class="active"><span>1</span></li>
      <li><a href="?&page=2">2</a></li>
      <li><a href="?&page=3" >3</a></li>
      <li><a href="?&page=4">4</a></li>
      <li><a href="?&page=5">5</a></li>
      <li><a href="?&page=6">6</a></li>
      <li><a href="?&page=7">7</a></li>
      <li><a href="?&page=8">8</a></li>
      <li><a href="?&page=9">9</a></li>
      <li><a href="?&page=10">10</a></li>
      <li><a href="?&page=11">....</a></li>
</ul>

ตัวอย่างการแสดงผล

css bootstrap pagination

 

Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด