บทความ > Lotus notes

Manual runs the agents by server console command line Turn Back

เมื่อ 2019-03-26 16:11:33

Run
Tell Amgr Run "Folder_path\dabase_name.nsf" 'Schedule_Name'
 
Cancel
Tell Amgr Cancel "Folder_path\dabase_name.nsf" 'Schedule_Name'
 
Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด