บทความ > PHP

PHP remove text or anything except numbers Turn Back

เมื่อ 2015-01-10 15:08:53

 

PHP remove text or not numbers from string

preg_replace("/[^0-9]/","",'099-777-999xxx-abc55');

 

output:

09977799955

 

 

 

Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด