บทความ > SQL

PHP: SQL แบ่งหน้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle Turn Back

เมื่อ 2014-06-20 11:45:55

sql สำหรับแบ่งหน้าข้อมูล record จากฐานข้อมูล Oracle

Example:

 

SELECT outer.* FROM (SELECT ROWNUM rn, inner.*
        FROM (  SELECT e.*  FROM employee e ORDER BY hiredate) inner) outer
WHERE outer.rn >= 5 AND outer.rn <= 10

 
 
 
SQL select paging for oracle db.

 

Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด