บทความ > SQL

SQL: Time slot booking Turn Back

เมื่อ 2015-01-27 15:12:54

 

SQL Query finding range an overlaps another booking (Time):

SELECT COUNT(*) FORM Table_name WHERE NOT ('8:00:00' > Table.endtime OR '9:40:00' < Table.starttime)


Reference: http://stackoverflow.com/questions/

Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด