บทความ > SQL

Xampp เปลี่ยน password mysql Turn Back

เมื่อ 2016-09-20 19:07:22

Video

 

1. เปิด XAMPP Control ขึ้นมา กดปุ่ม start  ให้กับ apache และ mysql
จากนั้นกดปุ่ม admin ที่ MySQL เพื่อเข้าหน้า control panel ของ phpmyadmin

เปลี่ยน password mysql xampp phpmyadmin

 

2. เข้าเมนู SQL แล้วพิมพ์ sql ในช่องด้านล่าง

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('_____NEW_PWD_______') WHERE User='root';
FLUSH PRIVILEGE;

เปลี่ยน password mysql xampp phpmyadmin

หลังจากกด GO ถ้าสำเร็จ จะมีข้อความแจ้งกลับแบบนี้  # MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows).

 

3. เข้าไปที่ folder ของ xampp > phpmyadmin  เช่น C:xamppphpMyAdmin  เปิดไฟล์ config.inc.php  แล้วแก้ไขบรรทัดที่มีคำว่า password ตามรูป

เปลี่ยน password mysql xampp phpmyadmin

 

 

4. ทำการ restart service จากหน้า XAMPP Control

เปลี่ยน password mysql xampp phpmyadmin

 

เท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยน/แก้ไข Password ของ MySQL ของ XAMPP

 

 

Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด